Ring oss : +46 (0)8 658 44 00

FAQ

Bra att veta om Marketing Automation

Nedan förklarar vi några av de vanligaste begreppen inom Marketing Automation respektive Oracle Eloqua. Mycket är engelska begrepp som vi försöker översätta till ren svenska!

Har du fler frågor eller funderingar kring Marketing Automation i allmänhet, eller om Oracle Eloqua i synnerhet är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer hur vi ser på detta spännande område och på den produkt vi valt att jobba med – Oracle Eloqua.


Inte helt oväntat handlar det om att “fånga” de leads som befinner sig i era digitala kanaler.

Med Content Marketing, Social Marketing eller Search Engine Marketing lockar du kunderna, med smarta call-to-action och Marketing Automation får du dem att lämna mer information. Namn, e-post, besökta sidor…


Lead Nurturing handlar om processen att hantera potentiella kunder kommunikativt tills dess att de är köpklara och mogna att lämnas vidare till sälj i form av kvalificerat lead.

Värdet av att fortsatt bearbeta dessa ännu inte köpmogna leads från marknad är att sälj inte följer upp på dem, de lämnar dem som okvalificerade. Enligt Gartner så kommer 80 % av dessa “lämnade” leads att köpa av någon inom 24 månader. Att hantera 1000 tals leads med olika profiler i olika faser av en köpprocess, med olika behov av information, kräver dels en strategi och dels ett system som hanterar strategin.


Lead Scoring handlar om att ge säljare köpmogna kvalificerade leads.

Med Eloqua vet ni vem era webb besökare är och vad de gör på er webb. Vi använder co-dynamic scoring som innebär att man ger poäng dels på aktivitet och dels på profil. Profil kan vara befattning/position, branch, geografi, storlek på företag etc. Aktivitet kan vara nerladdat whitepaper, besök på webinar, besök på “produktsidor”, har sett en film på hemsidan etc. Poängen avgör hur man vill hantera varje lead, dvs vilka som ska bli kvar hos marketing och vilka som ska till sälj.

Genom att låta sälj vara med och definiera profil på lead säkerställer man att alla leads blir bearbetade. Då kommer säljeffektiviteten öka, och mer tid läggs på produktiva aktiviteter som genererar fler affärsmöjligheter och större orderingång. Säljarna får dessutom information om vad varje lead redan fått information om, vad de “gillar” och “ogillar”, vilket gör att de kan anpassa pitchen och komma snabbare till avslut.

Med hjälp av automatisering kan marketing hantera tusentals leads som inte är köpklara ännu och inte redo att möta en säljare.

För att kunna arbeta effektivt i lead processen handlar det dels om att hjälpa sälj prioritera bland de leads som är kvalificerade, och dels om att delge information så att de kan förbereda sig för säljprocessen.

Med hjälp av t ex “Eloqua Profiler” kan säljaren se vad för kommunikation denna person har fått och hur han har reagerat på den, vilka produktsidor han har besökt och tom om han har kommenterat något på Twitter. Det gör att säljaren nu vet vad detta lead “gillar” och har bättre förutsättningar att vara relevant och komma snabbare till avslut.

Om man ska uppnå full effektivitet av Marketing Automation så handlar det om att integrera marknadsprocessen med säljprocessen i en process, där man är överens om vad ett kvalificerat lead är, när det ska överlämnas och hur.

För att kunna automatisera fullt ut, för att kunna behålla transparens och closed loop reporting, så krävs att Eloqua integreras med ert CRM system. (Customer Relationship Management) Eloqua har tvåvägsintegrationer till Salesforce.com, MS Dynamics samt Oracle. Det går självklart även att bygga integrationer till andra CRM-system.


Scroll to Top