Ring oss : +46 (0)8 658 44 00

Smarta kunder som valt Eloqua

Det är glädjande för oss att se att så många nu inser fördelarna med Marketing Automation. Nedan hittar ni några av våra kunder som redan kommit igång med sin nya digitala marknadsföring. Vi genomför allt från workshops, föreläsningar och  förstudier kring Inbound Marketing till kompletta leveranser av Eloqua och löpande hantering av kampanjer och leadsgenerering. Kontakta oss nu för att lära dig mer om hur ditt företag kan dra nytta av ny modern marknadsföring.

Kundreferenser

Vill du veta mer om vad vi gjort för respektive kund eller hur de dragit nytta av Marketing Automation med Oracle Eloqua? Tror du att det är dags för ditt företag att tänka i samma banor? Titta på projekten nedan, kika på utvalda kundfilmerläs våra bloggar eller kontakta oss.

Våra projekt handlar om

Demand Generation - 95%
Marketing Automation - 100%
Lead Scoring - 80%
Inbound Marketing - 70%

Sociala kanaler

Förutom här på hemsidan kommer vi löpande att dela med oss av intressanta case, berättelser om hur våra kunder lyckas med Marketing Automation, samt Best Practise exempel från verkligheten. Häng med oss och bli en modern marknadsförare.

Aktuella Projekt

Meda – Läkemedel

För Meda genomför vi just nu en Smartstart där vi sätter upp Oracle Eloqua för att fungera som ett nav i den globala marknadsföringen. Som ett pilotprojekt kopplar vi systemet till den tyska delen av en ny portal för återförsäljare. Meda inser att de behöver en kraftfull motor i sin kommunikation när man nu satsar […]

Trend Micro

Trend Micro är ett ledande företag inom programvara för säkerhet och skydd. För att effektivisera sin försäljning började de med Marketing Automation i syfte att få fler kvalificerade leads. Kommunikationen mellan sälj och marknad förenklas och alla får samma bild av hur man definierar & kvalificerar ett lead.

Scroll to Top