Ring oss : +46 (0)8 658 44 00

FAQ

Bra å vite om Marketing Automation

Nedenfor forklarer vi noen av de vanligste begrepene innenfor Marketing Automation respektive Oracle Eloqua. Mange er engelske begrep som vi forsøker å oversette til ren norsk!

Har du flere spørsmål eller funderinger rundt Marketing Automation generelt, eller om Oracle Eloqua spesielt, så er du mer enn velkommen til å kontakte oss så forteller vi mer om hvordan vi ser på dette spennende området og på det produktet som vi har valgt å jobbe med. – Oracle Eloqua.


Ikke helt uventet, så handler det om å “fange” de leads som befinner seg i deres digitale kanaler.

Med Content Marketing, Social Marketing eller Search Engine Marketing lokker du kundene, med smarte call-to-action og Marketing Automation får du de til å legge igjen mer informasjon. Navn, e-post, besökte sider…


Lead Nurturing handler om prosessen å håndtere potensielle kunder kommunikativt frem til de er i kjøpemodus og dermed modne for å leveres over til salg i form av et kvalifisert lead.

Verdien i å fortsette å bearbeide disse enda ikke kjøpemodne leadsene fra markedssiden, er at salg ikke følger de opp. For salg er dette ukvalifiserte leads. Ifølge Gartner så kommer 80 % av disse “ukvalifiserte” leadsene til å kjøpe av noen innen 24 måneder. Å håndtere 1000 talls leads med ulike profiler i ulike faser av en kjøpsprosess, med ulike behov for informasjon, krever delvis en strategi og delvis et system som håndterer strategien.


Lead Scoring handler om å gi selgerne kjøpemodne kvalifiserte leads.

Med Eloqua vet dere hvem deres web besøkere er og hva de gjør på deres web. Vi bruker co-dynamic scoring som innebærer att man gir poeng delvis på aktivitet og delvis på profil. Profil kan være tittel/rolle, bransje, geografi, størrelse på bedrift etc. Aktivitet kan være lastet ned whitepaper, besøk på webinar, besøk på “produktsider”, har sett en film på hjemmesiden etc. Poengene avgjør hvordan man ønsker å håndtere hvert lead, dvs hvilke som skal bli hos marked og hvilke som skal sendes videre til salg.

Gjennom å la salg få være med å definere profil på lead sikrer man at alle lead blir bearbeidet. Da kommer salgseffektiviteten til å øke, og mer tid legges på produktive aktiviteter som genererer flere forretningsmuligheter og som fører til flere bestillinger. Selgerne får dessuten informasjon om hva hvert lead allerede har fått informasjon om, hva de “liker” og “ikke liker”, noe som gjør at selgeren kan anpasse sin pitch og komme raskere til en beslutning.

Med hjelp av automatisering kan marked håndtere tusenvis av leads som ikke er i kjøpemodus enda og derfor ikke klar til å møte en selger.

For å kunne jobbe effektivt i lead prosessen så dreier det seg delvis om å hjelpe salg med å prioritere blandt de leads som allerede er kvalifiserte, og delvis å dele med seg av informasjon slik at de kan forberede seg for salgsprosessen.

Med hjelp av foreksempel “Eloqua Profiler” kan selgeren se hvilken kommunikasjon denne personen har fått og hvordan han har reagert på den, hvilke produktsider han har besökt og til og med om han har kommentert noe på twitter. Dette gjør at selgeren nå vet hva dette lead “liker” og har dermed bedre forutsetninger for å være relevant og komme raskere til en beslutning.

Skal man oppnå full effektivitet av Marketing Automation så handler det om å integrere markedsprosessen med salgsprosessen i en felles prosess, der man er enig om hva et kvalifisert lead er, når det skal overleveres og hvordan.

For å kunne automatisere fullt ut, for å kunne beholde transparens og closed loop reporting, så kreves det at Eloqua integreres med deres CRM system. (Customer Relationship Management) Eloqua har to-veis-integrasjoner til Salesforce.com, MS Dynamics samt Oracle. Det er selvfølgelig også mulig å bygge integrasjoner til andre CRM-systemer.


Scroll to Top