Ring oss : +46 (0)8 658 44 00

Forstudier

Leadteqs forstudier identifiserer nødvendige forandringer

Når man innfører Marketing Automation er det ikke uvanlig at organisasjon, prosesser og system må forandres. Med en forstudie fra Leadteq får du et bra bilde over hva som må gjøres.

Leadteq jobber med Leadsgenerering (Lead To Revenue Management, L2RM) med hjelp av Marketing Automation. En forutsetning for at dette skal kunne gjøres effektivt er at det gjøres en kartlegging av nåværende organisasjon, prosesser og systemer (dagens situasjon). Deretter tar vi sammen med dere frem en målsetning, hvor vi vil nå. (Framtids situasjon) Til slutt jobber vi frem en plan som beskriver hvor vi kan forflytte oss fra dagens situasjon til ønsket fremtids situasjon og hvordan dette påvirker organisasjon, prosesser og system. (Strategi). Det er dette våre forstudier handler om. At dere skal utvikles for å kunne dra i land bedre forretningsavtaler.

Løsningene vi foreslår som en del av våre forstudier muliggjør, uten at dette er et krav, en implementering med hjelp av Oracle Eloqua Marketing Automation.

Scroll to Top