Ring oss : +46 (0)8 658 44 00

Pilotprosjekt

Leadteqs pilotprosjekt skaper verdi fra dag 1

Gjennom å begrense prosjektet slik at det er mulig å prøve Marketing Automation på en mindre del av organisasjonen, eller på et bestemt produkt- eller tjenesteutbud får du en raskere effekt, og kan påvise resultat for resten av organisasjonen.

Store forandringer må ofte gjøres i små steg. Derfor foreslår vi som et andre steg med utgangspunkt i forstudien at vi iverksetter våre strategier i et pilotprosjekt. Det kan være en viss målgruppe, et visst marked og/eller en mindre del av organisasjonen.
Med utgangspunkt i pilotprosjektet gjør vi en fortløpende vurdering mot oppsatte mål og justerer fortløpende deres kampanjer for å bli så effektive som mulig, d.v.s generere så mange kvalitative leads som mulig.

Scroll to Top