Ring oss : +46 (0)8 658 44 00

Workshop

En Workshop med Leadteq er begynnelsen på ditt arbeid med Marketing Automation

Ved å gå igjennom deres nåværende situajon og identifisere hvilke behov dere har danner vi et grunnlag for enten et dypere forstudie, eller en Leadteq SMARTSTART hvor vi installerer og anpasser Oracle Eloqua.

Den innledende delen av WS er til for å kartlegge hvilke rutiner og prosesser dere har i dag. Vi identifiserer også områder som kan forbedres og enkle justeringer som kan gjøres i et tidlig skjede. Vi ser på tre hovedområder som alltid berøres av denne prosessen;

  1. Organisasjon – Personal, Ansvar, Makt, Markeder
  2. Prosesser – Hvordan ser leadsprosessen ut i dag? Hvordan skjer kvalifiseringen?
  3. System – Hvilke system brukes i dag? E-post? CRM? Interne databaser?

Under workshopen samler vi inn og diskuterer hvordan det ser ut i dag. Dere vil også få forberedende spørsmål som dere skal diskutere. I neste fase bearbeider og kompletterer vi all informasjon slik at den blir tydelig for alle involverte. Her er det viktig å forsikre seg om at vi alle har samme oppfatning av virkeligheten.

Den andre delen av workshopen fokuserer på å beskrive vårt mål, finnes det gode eksempler internt i organisasjonen, blant konkurrenter, eller kanskje blant Leadteqs andre oppdragsgivere?

Scroll to Top