Ring oss : +46 (0)8 658 44 00

Oracle Lattice Engine Predictive Lead Scoring

Vad är Predictive Lead Scoring?

why-lattice-multiscreen

Hitta dina bästa affärer med smartare Lead Scoring

Traditionell Leadscoring bygger bara på kundprofil och engagemang, vilket innebär att dina leads poängsätts baserat på en bråkdel av de uppgifter som finns tillgängliga. Lattice prediktiva leadscoring  optimerar toppen av din intäktstratt baserat på alla tillgängliga köpsignaler. Ja det är Big Data och avancerade algoritmer, men enkel logik!

Prediktiv Leadscoring lägger tusentals köpsignaler baserade på företagsnivå till din befintliga data och utnyttjar smart teknik för att ta reda på vilka som är dina kommande kunder. På så sätt blir det lättare att bemöta potentiella kunder med rätt argument för att stänga fler affärer. Denna smarta lösning av prognostiserade marknads- och försäljningslösningar gör att du kan identifiera och prioritera affärsmöjligheter i varje skede av köpcykeln.

Leadteq vägleder den förutseende marknadsföraren genom att erbjuda den mest omfattande lösningen för prediktiv marknadsföring och försäljning som finns tillgänglig idag – Lattice Engine. Lattice är marknadsledare, har säkra och lättanvända program för att adressera varje skede av intäktscykeln och leverera bevisat värde till alla intressenter, vilket resulterar i ökad konverteringstakt för företag av alla storlekar.

Lattice erbjuder automatiska marknadsförings- och försäljningsprogram som identifierar de potentiella kunder som är mest benägna att köpa, vad de är intresserade av, och när. Programmen kombinerar miljarder köpsignaler och tillämpar avancerade big-data beräkningar som hjälper dig att ta försäljnings- och marknadsföringsbeslut. Du får hjälp med:

  1. Leadprioritering – hitta de leads som är mest sälj-klara
  2. Företagsprioritering – hitta de företag som är mest benägna att köpa från er
  3. Cross-Sell / Up-Sell – hitta de kunder som är mest benägna att köpa mer från er
  4. Kundvård –  Hitta kunder som riskerar att lämna erillustration-ss-topper

 

Din Data + Lattice Datamoln
Lattice blandar dina kunduppgifter med tusentals ytterligare företagsbaserade köpsignaler för att ge en 360-graders vy över kunden.

Avslöja kundernas köpmönster
Kraftfulla beräkningar visar trender bland kundernas inköpsmönster för att ge riktade rekommendationer, vad man ska sälja och varför.

Skräddarsytt säljstöd
Ditt unika erbjudande levereras tillsammans med kundspecifika försäljningsrekommendationer via ett användarvänligt gränssnitt

Vi på Leadteq hjälper dig implementera och integrera ditt skräddarsydda system från Lattice.

Scroll to Top