Ring oss : +46 (0)8 658 44 00

Förstudier

Leadteqs förstudier identifierar nödvändiga förändringar

När man inför Marketing Automation är det inte ovanligt att organisation, processer och system behöver förändras. Med en förstudie från Leadteq får du en god bild av vad som måste göras.

Leadteq arbetar med Leadsgenerering (Lead To Revenue Management, L2RM) med hjälp av Marketing Automation. En förutsättning för att detta ska kunna göras effektivt är en kartläggning av nuvarande organisation, processer och system (Nulägesbeskrivning) Därefter tar vi tillsammans med er fram ett mål, var vi vill nå. (Framtidsläge) Slutligen utarbetar vi en plan som beskriver hur vi kan förflytta oss från nuläge till önskat framtidsläge och hur det påverkar organisation, processer och system. (Strategi). Det är vad våra förstudier handlar om. Att ni ska utvecklas för att göra bättre affärer.

Lösningarna vi föreslår som del av våra förstudier möjliggör, men kräver inte, en implementering med hjälp av Oracle Eloqua Marketing Automation.

Scroll to Top