Ring oss : +46 (0)8 658 44 00

Workshop

En Workshop med Leadteq är starten på ditt arbete med Marketing Automation

Genom att gå igenom ert nuläge och identifiera era behov skapar vi ett underlag för antingen en djupare förstudie, eller en Leadteq SMARTSTART där vi direkt installerar och anpassar Oracle Eloqua.

Den inledande delen av WS är till för att kartlägga era befintliga processer och flöden samt identifierar förbättringspunkter och enkla förändringar som kan göras tidigt. Vi tittar på tre huvudområden som alltid berörs av den här processen;

  1. Organisation – Personal, Ansvar, Befogenheter, Marknader
  2. Processer – Hur ser leadsprocessen ut idag? Hur sker kvalificeringen?
  3. System – Vilka system används idag? Epost? CRM? Interna databaser?

Under workshopen samlar vi in och diskuterar nuläget. Ni får också förberedande frågor att redovisa. I nästa fas bearbetar och kompletterar vi denna information så att den blir tydlig för alla inblandade. Här är det viktigt att se till att vi delar samma bild av verkligheten.

Den andra delen av workshopen fokuserar på att beskriva vart vi vill nå, finns det bra exempel inom organisationen, bland konkurrenter, eller kanske bland Leadteqs övriga uppdragsgivare?

Scroll to Top